ROCKBRIDGE TFI

ROCKBRIDGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Towarzystwo posiada w swojej ofercie 20 funduszy inwestycyjnych otwartych, a także fundusze zamknięte oraz produkty emerytalne (IKE, IKEZ, PPE, PPO)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Towarzystwo zarządza 17 funduszami inwestycyjnymi, w tym Rockbridge FIO Parasolowym z 14 wydzielonymi subfunduszami oraz Rockbridge Superior FIO z 5 wydzielonymi subfunduszami, o łącznych aktywach w wysokości blisko 3 mld zł i 1% udziale rynkowym.

Rockbridge TFI SA wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

FILOZOFIA INWESTYCYJNA
Osiąganie stabilnych, przewidywalnych i satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym.

Więcej: Rockbridge TFI