CASPAR TFI S.A.

CASPAR TFI oferuje inwestorom profesjonalnie i efektywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, operujące na wybranych rynkach Europy Zachodniej, USA i Polski.

 

W dniu 17 lipca 2012 roku otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W ramach Caspar Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Klienci mają do dyspozycji cztery subfundusze:

  • Subfundusz Caspar Akcji Europejskich
  • Subfundusz Caspar Stabilny
  • Subfundusz Caspar Globalny

Więcej informacji na: Caspar TFI

 

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl