Franklin Templeton Investments

Obecność Franklin Templeton Investments na rynku polskim datuje się od roku 1997. Podmiot Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. reprezentuje na tym rynku strategie inwestycyjne realizowane w ramach grup funduszy Franklin, Templeton oraz Mutual Series.

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. jest podmiotem zależnym Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], spółki będącej międzynarodową organizacją inwestycyjną o globalnym zasięgu, działającą pod marką Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuję alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami Franklin, Templeton oraz Mutual Series, utrzymuje w zarządzaniu aktywa o wartości ponad $644,9 miliardów USD (wg stanu na dzień 30 września 2010 roku), w strukturach funduszy wzajemnego inwestowania i innych podmiotów o charakterze inwestycyjnym zaspokajających potrzeby inwestycyjne osób fizycznych, instytucji, programów emerytalnych, zarządów powierniczych oraz spółek cywilnych. Nasz zespół składający się z ponad 7900 osób w ponad 30 krajach, tworzy sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 150 krajów świata. Spółka macierzysta, zarejestrowana w stanie Kalifornia, z siedzibą w San Mateo, dysponuje ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie inwestycji finansowych.

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. , Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS nr: 0000189490, NIP 527-19-02-042, wysokość kapitału zakładowego 10 436 200 PLN.

Wiecej: www.franklintempleton.pl

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl