O nas

Naszym celem jest dostarczanie klientom zamożnym najlepszych dostępnych rozwiązań inwestycyjnych, poprzez oferowanie otwartej architektury produktowej, przy współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi w kraju i na świecie.

Firma KWLM Finanse została założona przez doświadczonych praktyków z rynku Private Banking.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w najlepszych krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych tj. BRE BANK, PEKAO S.A., Bank BPH, CAIB Investment Management, Jyske BANK Private Banking, SEB Private Banking Luxembourg. Chcemy zaoferować na polskim rynku szwajcarski model niezależnego "wealth management".

"KWLM FINANSE Sp. z o.o. świadczy m.in. usługi w zakresiepośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Spółka KWLM FINANSE Sp. z o.o. jest uprawniona do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w zakresie których podmiot ten posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń"

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl