Altus TFI S.A.

 

 

Altus TFI S.A. to stabilność i doświadczenie . Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący . Altus TFI dusponuje bardzo dobrym kapitałem poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistó i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. Altus TFI obecnie zatrudnia 3 doradców inwestycyjnych i dwóch zarządzających z tytułem CFA. Czterech z nich jest jednocześnie akcjonariuszami Towarzystwa .

Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi , w tym związanych z tworzeniem , dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset managment .

Towarzystwo jest stabilne i generuje dodatni wynik finansowy , a dobór projektów jest staranny celem wygenerowania wartości danej zarówno dla Klientów jak i samego Towarzystwa .

 

Więcej : http://www.altustfi.pl/altus-fio-parasolowy

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl