Doświadczenie zawodowe

Wojciech Miśnik

- Członek Zarządu KWLM Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Doświadczenie zawodowe (10 lat) zdobywał w następujących instytucjach:

  • Skandinaviska Enskilda Banken SEB Private Banking, Polska
  • Bank BPH S.A. – Bank Pekao S.A. - Biuro Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej
  • Bank BPH - Sekcja Bankowości Prywatnej

- Wykształcenie wyższe: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek Finanse i Bankowość, specjalizacja: Finanse i

  Bankowość - Bankowość Inwestycyjna.

- Certyfikat ukończenia „Kursu Analityka Giełdowego”.

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl