Finansowanie przedsiębiorstw

Emisja obligacji – usługa oferowana przy współpracy z zewnętrznymi partnerami (domami maklerskimi)

Jedną z podstawowych form finansowania przedsiębiorstw jest emisja obligacji. Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, jednakże ich nabywcami (udzielającymi finansowania) są zazwyczaj podmioty rynku finansowego (otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy inwestorzy indywidualni), co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu jak i obniża koszt finansowania. Ta forma finansowania skierowana jest do:

  • Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających osobowość prawną
  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Spółek celowych powołanych dla realizacji określonych procesów inwestycyjnych

Pomożemy w wyborze przez Klienta domu maklerskiego, który będzie pełnił rolę organizatora emisji i uczestniczył w każdym etapie oferty emisji obligacji (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, relacje inwestorskie). Do najbardziej popularnych form finansowania należą:

  • Obligacje o zmiennym oprocentowaniu
  • Obligacje o stałym oprocentowaniu
  • Obligacje o spłacie balonowej
  • Obligacje zamienne/wymienne
  • Obligacje o oprocentowaniu zależnym od czynników rynkowych