MM Prime TFI
 

 

MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powstałe w 2011 roku, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, opierające się w całości na polskim kapitale. MM Prime TFI powstało z inicjatywy osób z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym. Dzięki niezależności proponowane przez nas rozwiązania inwestycyjne zachowują maksymalną elastyczność i opiekę nad wynikami inwestycyjnymi osiąganymi dla Klienta.

 

 


O Towarzystwie 

MM Prime TFI jest pierwszą instytucją zarządzającą funduszami w Polsce, która wprowadza najbardziej korzystny dla uczestnika funduszu system opłat za zarządzanie, oparty przede wszystkim na wynagrodzeniu za sukces (success fee). MM Prime TFI, wykorzystując fachową wiedzę i doświadczenie swoich pracowników, dąży do osiągania najwyższego poziomu w spełnieniu oczekiwań Klienta.  działania skupiają się na osiąganiu ponadprzeciętnych wyników przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Znajduje to odzwierciedlenie w naszym podejściu TFI do opłaty stałej za zarządzanie, która pozostaje najniższa w przypadku osiągnięcia wyników, które nie spełniają oczekiwań Klienta.

Wyłącznie satysfakcja Klienta z ponadprzeciętnych wyników finansowych zarządzanych przez MM Prime funduszy znajdzie odzwierciedlenie w wyższym niż przeciętne wynagrodzeniu za sukces.


Oferta MM Prime

  • Zarządzanie funduszami

Usługi zarządzania funduszami skierowane są do Klienta, który chce powierzyć swoje środki profesjonalistom w celu realizacji odpowiedniej polityki inwestycyjnej zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

MM Prime TFI gwarantuje zarządzanie funduszami inwestycyjnymi z nastawieniem na najwyższą stopę zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa inwestycji.

Towarzystwo zapewnia także stałą opiekę nad środkami finansowymi Klienta i kompleksowe doradztwo w tym zakresie oraz pełną elastyczność w doborze rozwiązań dla najbardziej wymagających Inwestorów. Gwarancję najwyższych starań o zyski stanowi charakter wynagrodzenia pobieranego przez MM Prime TFI  kładzie nacisk na wynagrodzenie mierzone stopą zwrotu dla Klienta (success fee) kosztem zdecydowanie niższej opłaty za zarządzanie.

  • Konsolidacja aktywów pod parasolem funduszu

Usługi konsolidacji aktywów skierowane są do Klienta, który chce zoptymalizować swoje przedsięwzięcia biznesowe bądź przygotować aktywa do sukcesji międzypokoleniowej.

MM Prime TFI S.A. wspiera przedsiębiorców w konstrukcji wehikułów inwestycyjnych, które od strony formalno-prawnej, finansowej i organizacyjnej wpływają na zoptymalizowanie procesów w spółkach Klienta. Na życzenie Klienta MM Prime TFI może przygotować wszystkie jego aktywa do sukcesji międzypokoleniowej.


 Więcej informacji 

http://www.mmprimetfi.pl/pl/