BPH TFI

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku, należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie.

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku.
BPH TFI należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Towarzystwo zarządza 15 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym z 13 wydzielonymi subfunduszami, o łącznych aktywach w wysokości ponad 4 mld zł i 3,7% udziale rynkowym.

BPH TFI SA wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Oferujemy również usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie.

FILOZOFIA INWESTYCYJNA

Osiąganie stabilnych, przewidywalnych i satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym.

Więcej:  www.bphtfi.pl

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl