SKARBIEC Asset Management

SKARBIEC TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI SA jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecna nazwa Komisja Nadzoru Finansowego) instytucją finansową, której celem jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w taki sposób, aby możliwie najlepiej inwestować środki powierzone przez Inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

SKARBIEC TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI SA jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecna nazwa Komisja Nadzoru Finansowego) instytucją finansową, której celem jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w taki sposób, aby możliwie najlepiej inwestować środki powierzone przez Inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie SKARBIEC TFI SA zarządza 39 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości około 5 mld złotych.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2002 roku Gazeta Giełdy „Parkiet” uznała SKARBIEC TFI SA najlepszym Towarzystwem funduszy inwestycyjnych w 2002 r., honorując SKARBIEC TFI SA doroczną statuetką Byka i Niedźwiedzia. W 2006 roku Towarzystwo zdobyło nagrodę LIDER RYNKU w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce oraz tytuł EURO LEADERA. Rok później SKARBIEC TFI SA został wybrany najlepszym Towarzystwem - tym razem w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online. Także w 2007 roku Skarbiec TFI SA zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek w kategorii „Business Superbrands” w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands. Więcej informacji dotyczących wyróżnień przyznanych naszemu Towarzystwu, jak i poszczególnym funduszom znaleźć można tutaj.

Misją Towarzystwa jest wniesienie znacznego wkładu w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Pragniemy to osiągnąć, świadcząc usługi na wysokim poziomie, oferując innowacyjne produkty oraz maksymalnie ułatwiając Klientom realizację ich planów inwestycyjnych. Filozofia inwestycyjna Towarzystwa zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie portfelami funduszy oraz aktywami Klientów w ramach usługi asset management, według ściśle określonych reguł, w celu zwiększenia wartości zarządzanego kapitału i w konsekwencji - dochodów Klientów. Elastyczne i innowacyjne podejście SKARBCA TFI SA do zmieniających się trendów rynkowych pozwala Towarzystwu dotrzeć do szerokich grup Inwestorów.

Więcej: www.skarbiec.pl