KBC TFI S.A

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w 2002 r. Uprzednio spółka prowadziła działalność pod nazwą TFI Kredyt Banku S.A. W kwietniu 2005 roku TFI Kredyt Banku przejęło działalność WARTA TFI S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. oraz zmieniło nazwę na KBC TFI S.A. 

Towarzystwo należy do belgijskiej Grupy finansowo ubezpieczeniowej KBC, która od ponad 10 lat wprowadza na rynek fundusze z ochroną kapitału dla instytucji finansowych na całym świecie. Wraz z partnerami w Belgii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech Towarzystwo pomnaża oszczędności 11 milionów Klientów o łącznej wartości przekraczającej 240 mld Euro.


Oferta

W ofercie KBC TFI S.A. znajdziecie Państwo kompleksową paletę produktów inwestycyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm, w tym:

  • szeroką gamę funduszy inwestycyjnych,
  • indywidualne konta emerytalne,
  • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,
  • programy oszczędnościowe,
  • pracownicze programy emerytalne,
  • usługę zarządzania aktywami.

Towarzystwo prowadzi również bezpośrednią dystrybucję zagranicznych funduszy nominowanych w PLN.  Obecnie Towarzystwo zarządza aktywami o wartości około 4,5 miliardów złotych.

Działalność prowadzona jest zgodnie z Kodeksem Etyki.


Podstawa prawna prowadzenie działalności przez Towarzystwo:

W dniu 14 maja 2002 r. Komisja decyzją nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Towarzystwo posiada także zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Dystrybucja przez Towarzystwo tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych odbywa się na podstawie art. 32 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.


Więcej informacji 

http://kbctfi.pl/