ALLIANZ TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. powstało w październiku 2003 roku. 100% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa posiada Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

W ramach funduszy parasolowych Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w ofercie TFI Allianz znajduje się obecnie 17 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Allianz FIO oferuje inwestycje na rynku polskim. W ramach funduszu wydzielonych jest dziewięć subfunduszy: Allianz Akcji Plus, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Budownictwo 2012, Allianz Akcji, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Obligacji, Allianz Walutowy oraz Allianz Pieniężny.

Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozwala na inwestowanie w akcje poza granicami kraju. W ramach funduszu wydzielonych jest osiem subfunduszy inwestujących w fundusze Allianz Global Investors z odpowiednio długą historią inwestycyjną oraz wysokimi ocenami jakości zarządzania: Allianz BRIC, Allianz Akcji Rynków Wschodzących, Allianz Akcji Azji i Pacyfiku, Allianz Akcji Europejskich, Allianz Akcji Światowych, Allianz Akcji Amerykańskich, Allianz Akcji Strefy Euro, Allianz Akcji EcoTrends

W październiku 2009 roku TFI Allianz rozszerzyło swą ofertę o Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest wypracowywanie zysków niezależnie od koniunktury panującej w poszczególnych klasach aktywów. Fundusz jest bardzo atrakcyjną propozycją dywersyfikacji portfela kierowaną do zamożnych klientów.
Towarzystwo proponuje również produkty inwestycyjne pozwalające na oszczędzanie na poczet przyszłej emerytury (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz na realizację innych celów np. edukacyjnych poprzez systematyczne inwestowanie w fundusze inwestycyjne (Program Systematycznego Inwestowania Allianz Progres).

TFI Allianz Polska S.A. zapewnia swoim klientom profesjonalne zarządzanie i wysokie bezpieczeństwo powierzonych środków oraz duży potencjał zysków.

Więcej: www.allianz.pl/oferta,6686.html